خانه / کاتالوگ ظروف جار شیشه ایی

کاتالوگ ظروف جار شیشه ایی

کاتالوگ ظروف جار شیشه ایی از لحاظ حجم و ابعاد به صورت زیر می باشد.

جهت داشتن هر گونه سوال در رابطه با خرید و فروش انواع جار شیشه ایی می توانید با ما در ارتباط باشید.

 

ردیفگروهنام مدلحجم (سی  سی)وزن بر حسب عسل (گرم)ارتفاعقطر دهانه داخلیجنس دربنوع درباندازه درب
1شکلاتیشکلاتی 18501,19010/55/5فلزپایه کوتاه66
2شکلاتی 2400560137فلزپایه کوتاه82
3شکلاتی 360846/53فلزپایه کوتاه42
4کوپ سادهکوپ ساده 1625875157فلزپایه کوتاه82
5 کوپ ساده 2470658127فلزپایه کوتاه82
6 کوپ ساده 33204488/57فلزپایه کوتاه82
7کوزه اییکوزه ایی360504125/5فلزپایه کوتاه66
8شش ضلعیشش ضلعی 170098019/55/5فلزپایه کوتاه66
9 شش ضلعی 27501,050157فلزپایه کوتاه82
10 شش ضلعی 33004209/55/5فلزپایه کوتاه66
11 شش ضلعی 41802526/55/5فلزپایه کوتاه66
12 شش ضلعی 540565/53فلزپایه کوتاه42
13چهارگوشچهارگوش 17501,050127فلزپایه کوتاه82
14 چهارگوش 260084010/57فلزپایه کوتاه82
15 چهارگوش 332044895/5فلزپایه کوتاه66
16 چهارگوش 42503508/55/5فلزپایه کوتاه65
17 چهارگوش 51702387/54/5فلزپایه کوتاه58
18 چهارگوش 6608473فلزپایه کوتاه42
19 چهارگوش 7  9/54فلزپایه کوتاه 
20دواتیدواتی 1    فلزپایه کوتاه 
21 دواتی23104349/55/5فلزپایه کوتاه66
22 دواتی 31502105/55/5فلزپایه کوتاه66
23 دواتی 4405653فلزپایه کوتاه42
24مربایی گوشواره دارمربایی گوشواره دار 17301,02212/57فلزپایه کوتاه82
25 مربایی گوشواره 2350490105/5فلزپایه کوتاه66
26 مربایی گوشواره دار32002808/54/5فلزپایه کوتاه55
27استوانه درب 82استوانه درب 82(1)7501,050177فلزپایه کوتاه82
28 استوانه درب 82(2)550770157فلزپایه کوتاه82
29 استوانه درب82 (3)420588117فلزپایه کوتاه82
30 استوانه کوتاه درب 8230042087فلزپایه کوتاه82
31 استوانه کوتاه درب 822603647/57فلزپایه کوتاه82
32 استوانه درب 82 دسری 13304627/57فلزپایه کوتاه82
33 استوانه درب 82 دسری 225035067فلزپایه کوتاه82
34 استوانه درب 82 فانتزی62086817/57فلزپایه کوتاه82
35استوانه گرانولیاستوانه گرانولی 1700980205/5فلزپایه کوتاه66
36 استوانه گرانولی2360504154/5فلزپایه کوتاه58
37استوانه مربایی سادهاستوانه مربایی ساده 150070014/55/5فلزپایه کوتاه66
38 استوانه مربایی ساده 250070013/55فلزپایه کوتاه68
39کشکولیکشولی سایز 1550770115/5فلزپایه کوتاه66
40شش گوش کتابیشش گوش کتابی450630114/5فلزپایه کوتاه 
41خاویاریخاویاری 112517565/5فلزپایه کوتاه66
42 خاویاری 2    فلزپایه کوتاه 
43 خاویاری3751054/55/5فلزپایه کوتاه66
44مرواریدمروارید350490105/5فلزپایه کوتاه66
45دیامونددیاموند2002807/55/5فلزپایه کوتاه66
46برلیانبرلیان50706/53فلزپایه کوتاه42
47مارگینمارگین10001,400177فلزپایه کوتاه82
48شیشه درب کانتینریاستوانه درب کانتینری درب 887801,092178فلزپایه بلند کانتینری88
49 استوانه درب کانتینری 17901,106216فلزپایه بلند کانتینری68
50 استوانه درب کانتینری 250070014/56فلزپایه بلند کانتینری68
51 استوانه درب کانتینری 340056013/56فلزپایه بلند کانتینری68
52 استوانه درب کانتینری 4300420116فلزپایه بلند کانتینری68
53 استوانه درب کانتینری 51201685/56فلزپایه بلند کانتینری68
54کوپ عینکیکوپ عینکی 17701,07816/56فلزپایه بلند کانتینری68
55 کوپ عینکی240056011/56فلزپایه بلند کانتینری68

 

مشاوره فروش
Send
کانال تلگرام